De takluis

Momenteel worden reeds takluizen op cupressocyparishagen waargenomen. Takluizen kunnen ook voorkomen op Picea, Pinus en andere coniferen. Het is raadzaam om deze coniferen en leylandihagen nu goed te inspecteren op deze parasieten. Kijk hierbij vooral naar zwartverkleuring van twijgen en naalden. Bij niet geschoren hagen en reeds uitgelopen hagen kunnen plekken met een rozige doffe schijn dan weer een eerste indicatie voor de aanwezigheid van de luizen zijn. Bij pas geschoren hagen is dit beeld minder duidelijk.

De aantastingen variƫren sterk, want niet overal waar de luizen aanwezig zijn is schade op te merken. Verwacht niet dat deze luis goed waarneembaar is of in grote getallen voorkomt! Het gaat om lage aantallen en ze houden zich meestal diep in de haag schuil.

Bestrijdingsadvies:
Lage aantallen kunnen reeds leiden tot grote schade. Daarom mag na het waarnemen van takluizen onmiddellijk overgegaan worden tot bestrijding. Omdat de planten nog niet voldoende in groei zijn, wordt best gewerkt met een contactinsecticide. Informeer u voldoende of het middel dat u wenst te gebruiken een goede werking heeft bij deze temperaturen. Later op het seizoen kan men eventueel een tweede behandeling uitvoeren met een systemische insecticide. Systemische middelen mogen niet gebruikt worden wanneer de plant nog in rusttoestand verkeert.

Nu gebruikt u het best Baythorid Decis EC, in maart Okapi en in April Confidor 200 SL.

 

De takluis tuintips